2024 July 15 - دوشنبه 25 تير 1403
درباره ما
معرفی حضرت آیت الله سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری

معرفی آیت الله سیدابوالفضل طباطبایی اشکذری

 

«باسمه تعالى» 
سيّد ابوالفضل طباطبايى، فرزند سيد حسن، ش ش 211، در شهريور سال 1347، در خانوادهاى متوسّط و مذهبى، در شهر بابلسر به دنيا آمد.

 
پس از گذراندن دوران كودكى، وارد مدرسه شده و تحصيلات ابتدايى وراهنمايى خويش را گذراند، و در سال 1361، به جهت علاقه وافرى كه به تحصيلات حوزوى وعلوم دينىداشت، وارد حوزه علميّه شهر فريدونكنار، در استانمازندران شد، و زير نظر آية اللّه باكويى كه ساليانمتمادى در حوزه علميّه قمّ، داراىكرسى تدريس سطوح عاليه بوده ، تحصيل خود را آغازنمود، و به مدّت 5 سال در آن جا ادامه تحصيل داد و رتبه اوّل حوزه را به اتمام رساند، و سپس در سال 1367، به حوزه قمّ عزيمت كرد، وادامه تحصيلات دوره سطح خود را زير نظر اساتيدبزرگمانند: استاد وجدانى فخر، استاد اعتمادى، استاد تهرانى، و... و... گذراند، و بدان جهت كه در قمّ امكانات بيشترى و موقعيّت مناسب ترى براى تحصيل فراهم بود توانست تلاش بيشترى را به كار بگيرد و باگذشت كمتر از چهار سال، در سال 1370، به درس خارج حوزه پاىگزارد، و در درس خارج فقه واصول آية اللّه مكارم شيرازى به مدّت 5 سال شركت كند، و سپس به مجلس درس آيةاللّه وحيد خراسانى راه يافتو از محضر ایشان استفاده نمود.

 
هم زمان با درس خارج فقه واصول، در سال 1372، در آزمون رشته ى تخصصّى تفسير وعلوم قرآنى شركت كرد، و پس از ورود، تا سال 1376، در دروس مختلف آن مركز شركت نموده، و سرانجامباموفقيّت فارغ التحصيل شد.

 
از سال 1370 ضمن پرداختن به تحصيل، كار تحقيقاتى و پژوهشى خود را در قالب همكارىبايكى از مراكز تحقيقى در زمينه تاريخ ائمّه (ع) آغازنمود.

 
پس از گذشتيكسال، بايكىديگر از مراكز تحقيقى به نام «مؤسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر عج»در زمينه حديث و نگارش موسوعة المعصومين: همكارى خود را آغازنمود، كه همچناننيز به عنوان عضو هيئت علمى تأليف موسوعه المعصومين به همكارى خود ادامه مىدهد و؛ محصول اين همكارى تأليف و انتشار آثاريمیباشدکه بدان اشاره خواهد شد.

1 -
تاليف دو جلد كتاب به نام (موسوعة الامام الجواد) (ع)در قالب 1300 صفحه عربي  كه در سال 1378، به چاپرسيد و در سال 1379 نيز حائز رتبه سوّم كتب برگزيده ى حوزه علميّه قم شد، و توانست لوح تقديرى را از سوى مديريت حوزه علميه قم دريافت كند.

2-تأليف چهار جلد كتاب با نام موسوعة الامام الهادى (ع)

3-  شش جلد كتاب با نام موسوعة الامام العسكرى (ع(

4-هشت جلد کتاببانامموسوعه الامام الرضا (ع)که در جشنوارهفرهنگي هنري امام رضا در سال 90 نيز مورد تقدير قرار گرفت.

5- هشت جلد کتاب با نام موسوعه امام کاظم(ع)

و از سال 1379 نيزهمكارى خود را در تأليف دائرة المعارف قرآنى به نام فرهنگ قرآن، با مركز فرهنگ ومعارف قرآن كريم، وابسته به دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم آغازنمود، كه تا سال 1383 نيز ادامه داشت و محصول آن همکاريچاپ دوره 33 جلدي فرهنگ قرآن بود که در 6 مجلد از آن همکاريايشانثبت است.

 
 
آثار منتشر شده:

مجموعه آثاری که تا این تاریخ چاپ شده است 42 جلد می باشد

1-  موسوعة الامام الجواد (ع) (عربى) در 2 جلد، (گروهى) سال انتشار: 1378.

2-  موسوعه الامام الهادي (ع) (عربي). در 4 جلد (گروهي) سال انتشار 1382.

3- موسوعه الامام العسکري (ع) (عربي) 6 جلد (گروهي) سال انتشار 1383.

4- موسوعه الامام الرضا (ع) (عربي) 8 جلد (گروهي) سال اتنتشار 1390.

5- موسوعه الامام الکاظم (ع) (عربی) 8 جلد  سال انتشار 1394

6-  تحقيق وتنظيم كتاب «عزّت واقتدار دينى»، به مناسبت سال عزّت وافتخار حسينى. (فارسى)، (فردى (1 جلد

7-  كتاب اعجوبه اهل البيت (علیهم السلام) (شرحى جامع از زندگى امام جواد (ع) )، (فارسى) يك جلد 400 صفحه، باهمكارىآقاى مهدى اسماعيلى. سال انتشار 1382.

8- كتاب درسهايي از سيره و سخن پيامبر اعظم و اهل بيت ( يك جلد فارسي) سال انتشار 1385

9-  مقدمه اي بر کتابخاطرات مردم فريمان از شهيد مطهري . سال انتشار 1387.

10- کتابآدينه وحي (شرح و تفسيري برسوره جمعه) (فارسي) يک جلد. سال انتشار: 1390.

11-  کتاب اولين توصيه ( يکصد و ده آيه و حديث درباره تقوي) يک جلد فارسي. سال انتشار: 1390.

12-  کتابکشکول مبلغان (66موضوع مناسب براي تبليغ) سال انتشار 1391.

13- آدینه موعود ج 1 (موضوع مهدویت ) سال انتشار 1394 این کتاب دوره 3جلدی است که جلد اول آن چاپ گردیده است.

14-  راهنماييپايان نامه سطح 2 حوزه علميه خواهران . با موضوع نماز جمعه.


15 -  تدوين مقالات متعدد در موضوع علوم کامپيوتري و بررسي نرم افزارهاي علوم اسلامي چاپ شده در مجله تخصصي راه آورد نور.
16-
تدوین مقالاتی متعدد با موضوعات قرآنی،حدیثی،اجتماعی که در مجله (فرهنگ جمعه) چاپ شده است و در مجموع حدود 20 مقاله از ایشان چاپ شده است.

17- مشاوره چند موضوع پایان نامه سطح 3 با موضوعات گوناگون در حوزه علمیه قم از قبیل: 1.جایگاه قرآن در صحیفه سجادیه  2.امنیت اخلاقی پلیسی در فرهنگ اسلامی و.... 
آثار آماده نشر:

1-  تحقيق و تصحيح كتاب مشارق انوار اليقين فيحقايق اسرار امير المؤمنين(ع)، تأليف مرحوم بُرسى، (عربى) در دو جلد، (گروهى(

 
2-  كتاب گلبرگهاىگلشن ايمان، شامل شرحى بر يكصد وسه ويژگى مؤمنان از زبان پيامبر6. يك جلد، (فارسى) (فردى)

3-  زشت و زيبا در قرآن. يک جلد فارسي و عربي.

4- تقریر درس خارج فقه کتاب نکاح (عربی)

5-منبر الجمعه (مجموعه خطبه های نماز جمعه به زبان عربی) یک جلد

6- نامگزاری در تاریخ اسلام یک جلد

7- التقوی (عربی)

آثار در دست اقدام:

1-تحقيق و تصحيح كتاب التفضيل، تأليف مرحوم كراجكى، (فردى)

 
2-- كتاب تفسير الامام الحسين (ع). (عربى)، (فردى)

3-  كتاب بشارتهاى قرآن. (فارسى)

4-قاعده اعانه بر اثم و گناه، (فارسى)، يك جلد، (فردى)

5-جمع آورى آيات الأحكام و فقه القرآن در آثار مرحوم آية اللّه خوئى.

-6
معصومان و مستمندان، (يك جلد)، فارسى، (فردى). به سفارش واحد تاريخ وسيره دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم.

-7
اقتدار دينى، (يك جلد)، فارسى، (فردى)، به سفارش مركز پژوهشهاى صدا وسيماىجمهورىاسلامى ايران.

8-
شرحى جامع از زندگى امام هادى7. (فارسى)، (فردى)

 
 
سوابق مديريتي و علمي:

1-عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج) در قم.

-2
عضو پژوهشگرمرکزفرهنگ و معارف قرآن کريموابسته به دفتر تبليغات اسلامي قم

3- استاد راهنماي حوزه هاي علميه خواهران خراسان رضوي در سطح 2.

 3/1- استاد مشاور سطح 3 حوزه علمیه قم (برادران)


4-عضو اتاق فکر تبليغ  دفتر تبليغات خراسان رضوي.

5-عضويت در گروهنخبگان تبليغ دفتر تبليغات خراسان رضوي.

6-عضو مديران علمي کميسونهاينشستهاي علمي مشترک شيعه و سني خراسان رضوي.

7-عضويتگروهنويسندگان مجله تخصصي ره آورد نور (رايانه)

8-عضو شوراي علمي تدوين طرح رزق حلال باهمکاري دفتر تبليغات اسلامي  و استانداري خراسان رضوي.

9- رييس هيئت امناي مدرسه علميه خواهراننرجس فريمان.

10- مدير مدرسه علميه شهيد مطهري فريمان.

11- تدريس کفايه الاصول،مکاسب، لمعه، اصول فقه،الموجز،ادبیات،تفسیر قرآن و... در حوزه علميه.( دوره کامل سطح )

12-  تدریس درس خارج فقه ( کتاب النکاح – متن تحریرالوسیله – باجزوهعربیارائه شده به طلاب )به مدت دو سال در ایران و یک سال در سوریه به زبان عربی.

13 - تدريس دروس معارفي در چندين ترم در دانشگاه.

14- مشاور فرهنگی طرح توسعه کیفی و کمیزیارتباهمکاریپارک علم و فناوری و استانداری خراسان رضوی

15-کارشناس فرهنگی و مذهبی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

16- برگزیدهدومینجشنواره ( تبلیغ مطهر ) در بخش مبلغان موفق در عرصه رسانه – دفتر تبلیغاتاسلامی خراسان رضوی

17- برگزیده بعنوان کارشناسمذهبی برتر سیمای مرکز خراسان رضوی 1393

18- برگزیده فعال در امر ترویج ازدواج در جشنوراره مطلع عشق و دریافت جایزه از رئیس جمهور وقت

19-امام جمعه شهرستان فریمان در خراسان رضوی بمدت 12 سال 1383-1395

20-برگزیده از میان ائمه جمعه سراسر کشور در گردهمایی سراسری بیست و سوم به عنوان (دارا بودن بیشترین تالیف نوشتاری)

21-نماینده مقام معظم رهبری در کشور سوریه .

 


صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه