2023 June 7 - چهار شنبه 17 خرداد 1402
يادداشتي درباره دستاورهاي انقلاب اسلامي
کد خبر: ٨١ تاریخ انتشار: ٢٦ دي ١٣٩٣ - ١٦:٥٨ تعداد بازدید: 2857
صفحه نخست » عمومی » یادداشت
يادداشتي درباره دستاورهاي انقلاب اسلامي

دهه فجر انقلاب اسلامي ياد آور خاطرات شيرين دوران انقلاب و پيروزي ملت ايران است كه مناسب است در ايام به بازخواني ارزش هاي انقلاب و امتيازات آن نسبت به نظام شاهنشاهي پرداخته شود.
 
سوال: ملت ايران براي چه انقلاب كرد؟

در پاسخ به اين پرسش بايستي اين چنين گفت كه ملت از حاكميت زور و ظلم و ستم و بي ديني و بي توجهي به ظرفيت ها و توانمندي هاي آنان كه ساليان سال بر آنان حكومت مي كرد و آنان را به ستوه آورده بود با نداي انساني عالم و اسلام شناس و درد آشنا به ميدان مبارزه آمده و باايثار همه هستي خود براي رسيدن به هدف متعالي خويش كه حاكميت اسلام ناب محمدي باشد انقلاب نموده و پيروز گرديد.

 

سوال: آيا ملت ايران توانسته به اهداف مورد نظر خود برسد؟


همانطوري كه در پرسش قبلي به استحضار رساندم هدف اصلي ملت از انقلاب تحقق حاكميت اسلام بود كه در زير مجموعه اين هدف مطابق آيين اسلامي بسياري از مسايل ديگر نيز مورد توجه قرار مي گيرد كه مي توان به بعضي از آنها از قبيل استفاده از توانمندي ها ملت و ظرفيت هاي علمي و فني و استقلال و آزادي و حق تعيين سرنوشت و برخورداري از رفاه عمومي و تامين اجتماعي و رسيدن محرومين جامعه به حقوق اوليه خود و هزاران مورد ديگر همه و همه زير مجموعه حاكميت دين مبين اسلام در جامعه است چرا كه همه اين موراد در اسلام براي انسان و جامعه بشري مورد ملاحظه قرار گرفته است.

و پر واضح است كه با پيروزي انقلاب اسلامي و تعين نظام جمهوري اسلامي به تدبير امام راحل عظيم الشان اين هدف اصلي يعني تحقق حاكميت اسلامي با نقش آفريني مردم به دست آمده است اگر چه ممكن است برخي از زير مجموعه ها به طور كامل مورد دستيابي قرار نگرفته باشد و اما وقتي ريشه اصلاح شده باشد مردم نبود شاخ و برگ ها را تحمل نموده و در برابر همه دشمني ها و تهديد ها و تحريم ها ايستادگي خواهئد نمود و اين امر به طور واضح و روشن به اثبات رسيده است.

 

سوال: مهمترين دستاورد هاي انقلاب اسلامي در طول 30 سال گذشته چيست؟


هر انقلابي براي خود دستاورد هايي را به ارمغان خواهد آورد و اين دستاورد ها به حسب اهميت تابع موضوع اصلي انقلاب خواهند بود يعني انقلاب سياسي دستاوردهايش نيز سياسي است و همانطور انقلاب اقتصادي و يا كارگري و غيره.

اما رويكر اصلي انقلاب اسلامي ايران انقلاب فرهنگي با جهت گيري تشكيل حكومت اسلامي و حاكميت قوانيت اسلام بوده است پس بايستي دستاورد هاي مهم آن را نيز در عرصه فرهنگ ديني و اسلامي جستجو كرد .

اگرچه انقلاب اسلامي ايران دستاوردهاي فراوان يدر عرصه ها ي اقتصاد و علم و تكنولوژي و فناوري و غيره داشته است اما به نظر مي رسد پرداختن به دستاورد هاي اقتصادي و علمي تنها نمي تواند بيانگر مهمترين دستاورد انقلاب باشد بلكه انقلاب ايران را در رده ساير انقلاب ها جهان كه بعضا نيز با كودتابه دست مي آيد قرار مي دهد و حال آنكه انقلاب اسلامي ايران با هيچ كدام ا زانقلاب هاي جهان قابل مقايسه نيست از اين رو پرداختن به بعد و جهت فرهنگي و نظام ديني انقلاب حائز اهميت بيشتري است.

يكى از افتخارات موهوم پادشاهان ايران، نظام كهن شاهنشاهى در ايران بود كه خاندان پهلوى نيز خود را وارث آن قلمداد مى كرد. اين خاندان براى از بين بردن فرهنگ اسلامى در كشور؛ سعى مى كرد. با هزينه هاى گزاف از اموال و منابع اين ملت ستمديده، فرهنگ شاهنشاهى را جايگزين فرهنگ اسلام بنمايد.

در اين راستا از هرگونه حربه نيز كمك گرفته و استفاده نمود و به رغم هزينه هايي كه صرف نمود موفقيت وي بسيار اندك بود اگر چه ظواهر جامعه را تغيير داد ولي قلوب مردم و دلهاي مردم را نتوانست از اسلام و فرهنگ اسلامي جدا كند و تنها كار ي كه توانست انجام دهد اين بود كه در ميان عموم مردم و عامه افراد جامعه بشري فرهنگ جدايي دين از سياست را ترويج داد و مردم نيز در برخي موراد پذيرفتند.

اما افتخار انقلاب اسلامي ايران آن است كه توانسته گفتمان انقلاب و اسلام را در فرهنگ حاكميتي اين نظام ترويج دهد و پياده نمايد.

درباره گفتمان انقلاب اسلامى نيز بايد گفت تحولات مهم در انديشه سياسى علماى شيعه بين سال هاى 1320 تا 1357، كه به بازشناسى جايگاه مرجعيت و روحانيت، بازسازى مفاهيم درون دينى، و بازنگرى در تلقى رايج از رابطه دين و سياست منجر گرديد، زمينه لازم را براى تغيير گفتمان سياسى و تشكيل گفتمان جديد، يعنى مبارزه عملى براى تحقق حكومت اسلامى، فراهم كرد.

 ولايت فقيه مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامى

 مهم ترين دستاورد انقلاب اسلامى در داخل و خارج از كشور، ارايه الگوى حكومت دينى بر پايه ولايت فقيه است و به همين علت در طول بيش از سه دهه انقلاب اسلامى با وجود مواجهه با انواع تهديدها و تحريم ها، پا برجا و استوار است.

 فروپاشى تز جدايى دين از سياست:

 تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، حاكمان و سياستمداران همگام با نظامهاى غربى تز جدايى دين از سياست را تبليغ مى كردند. تز جدايى دين از سياست از آن رو از سوى نظام ستم شاهى تبليغ مى شد كه مردم را از دخالت در سرنوشت خود باز داشته و حكام مستبد و حاميان خارجى آن ها با آسودگى خاطر به غارت و چپاول منابع و ثروتهاى مردم اين مرز و بوم بپردازند.

اما انقلاب اسلامى ايران با كشيدن خط بطلان بر تز جدايى دين از سياست، بر اساس تعاليم اسلامى، دخالت مردم در سرنوشتشان و امور سياسى را لازم دانسته و ديانت و سياست را بر اساس جمله معروف شهيد مدرس كه سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما، لازم و ملزم يكديدگر دانست.

امام خمينى(ره) در ادامه قيام خود؛ تنها به مبارزه با حكومتهاى غاصب و ضد اسلامى اكتفا نكرد بلكه به منظور ايجاد حاكميت الهى بر اساس موازين اسلام (در عمل) اصل مقدس ولايت فقيه را مطرح و زمام امور جامعه اسلامى را خود در دست گرفت و رهبرى سياسى - مذهبى را عينيت بخشيد و توانست چهره مخدوش جهان اسلام را اصلاح كرده، تأثير فوق العاده اى بر جهان اسلام و كشورهاى جهان سوم بگذارد.

 تبديل نظريه سياسى ولايت فقيه به نظام سياسى، به عنوان طرح نوين در مجموعه نظام هاى بين المللى در واقع كشيدن خط بطلان بر تئورى پوچ جدايى دين از سياست و نظريه سكولاريسم بود.

روژه گارودى، انديشمند فرانسوى در اين زمينه مى گويد: «انقلاب اسلامى داراى معناى جديدى بود كه نه تنها حكومت سياسى، اجتماعى و استعمارى را سرنگون كرد، بلكه مهمتر از اين، تمدن و جهان بينى خاصى را كه در مقابل دين علم شده بود، واژگون ساخت.»

اين مهمترين نكته در دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران است كه شايسته است در اين ايام از سوي گويندگان و خطيبان مورد توجه قرار گيرد و تبيين آن را در دستور كار تبليغي خود قرار دهند تا توطئه دشمن را باري ديگر به شكست وادار نماييم.

 

سوال: تاثير انقلاب اسلامي ايران در حوادث منطقه بويژه حوادث اخير خاوزميانه همانند تونس و مصر تا چه اندازه اي بوده است؟


آنچه مد نظر امام راحل بود اين است كه اسلام در همه جهان به صورت عيني و عملي تحقق بيابد نه فقط در كشور ايران و به همين جهت بحث صدور انقلاب را مطرح نمود با همان نوآوري در نظام سياسي برگرفته شده از دين و اسلام بود كه توانست در جهان و كشورهاي اسلامي تاثير خودش را به جاي بگذارد و امروزه نيز توسعه آن را در بسياري از كشور ها مشاهده مي كنيم همانند انقلاب تونس و سرنگوني حكومت طاغوت آن.

انقلاب مردم تونس و يا بيداري كه در بسياري از كشور هاي دنيا بوجود آمده است و به حدي رسيده كه تفكر ضديت و دشمني با استكبار و آمريكا از جايگاه بسيار خوبي برخوردار شده و در هر كشوري كه بحث انتخابات باشد تفكر ضد آمريكايي راي مي آورد همه و همه از جمله پس لرزه هاي انقلاب اسلامي ايران است كه هنوز پس از سي و چند سال در حال وقوع و توسعه است.

اين يك واقعيت است كه گرايش ها و تفكرات ضد آمريكايى در ميان اكثر جوامع اسلامى منطقه، طى سالهاى اخير پايگاه قدرتمندى پيدا كرده است و غرب از اين مطلب به شدت نگران است و نگراني آمريكا در باره توسعه اين تفكر در حقيقت ترس و نگراني او از پس لرزه هاي انقلابهاي اسلامي و مردمي است كه امروزه از تونس شروع شده و به مصر و ساير كشورها نيز سرايت نموده است.

چرا كه آمريكا پس لرزه هاي وقوع انقلابي با رويكرد اسلامي و بيداري ملت ها را از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا به امروز تجربه كرده و از اين نگران است كه پس لرزه هاي انقلاب تونس كه  خود از پس لرزه هاي انقلاب ايران است در بسياري از كشورها كه از مردمي اسلامي برخوردارند براي غرب و آمريكا خطرناك تر از خود انقلاب باشد.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه