2019 September 17 - سه شنبه 26 شهرويور 1398
تحول در حوزه علميه و سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي
کد خبر: ٣٩ تاریخ انتشار: ١٩ دي ١٣٩٣ - ١١:٣١ تعداد بازدید: 2959
صفحه نخست » عمومی » مصاحبه
مصاحبه با روزنامه قدس
تحول در حوزه علميه و سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي

س) انتطارات رهبري از حوزه در راستاي تحول در آن چيست؟ و چه برنامه هايي را در تحقق اين امر پيشنهاد مي کنيد؟

تحول در بسياري از بخش هاي حوزه علميه امري ضرورري به شمار مي آيد اگر چه در اين تحول حفظ پايه هاي اصلي حوزه كه همان اجتهاد و روش فقه جواهري و تحصيل بر مبناي علم آموزي نه مدرك گرايي باشد بايستي به تمام معنا و مفهوم، محافظت و مراقبت گردد و دستخوش تغييرات بنيان برانداز نشود.


پس مقصود از تحول،  دگرگوني در مقصد و هدفگذاري حوزه علميه نيست،  بلكه تحول براي ايجاد راهكارهايي تازه جهت بهره برداري بيشتر و رسيدن آسانتر به هدف و كارايي بيشتر در مراحل مختلف است.


چرا که مقصود و هدف از تحصيل در حوزه علميه آشنايي با علوم ديني و علوم اهل البيت (ع) در حد و اندازه اي که بتوان احکام و مسايل دين اسلام و مکتب تشيع را استخراج نمود و در هدايت جامعه بشري تاثير گذار گرديد و پر واضح است که اين هدف تغيير پذير و تحول پذير نخواهد بود و چنانچه کسي سخن از تحول در اين جهت را بر زبان براند به طور قطع و يقين نادرست انديشيده و ناصحيح سخن گفته است زيرا مطابق عقل و انديشه هاي عقلاني استراتژي ها هر گز تحول نمي پذيرد بلکه تاکتيک ها قابليت تغيير و تحول دارند.


ضررويات تحول در حوزه:


1 تحول در امر آموزش :


الف) تحول در آموزش هاي صرفا علمي و روي آوردن به آموزش هاي علمي و كاربردي.


ب) تحول در محوريت آموزش كه تا به امروز تنها بر مبناي فقه و اصول قرار داشته و ساير مباحث در جايگاه جانبي تلقي مي شود كه اين روند امروزه مي تواند آسيبي بزرگ براي حوزه علميه به شمار آيد چرا كه در عرصه عمومي نه اجتهاد مطالبه عمومي مردم از روحانيت تغيير يافته و از پرسشهاي فقهي و شرعي به پرسش هاي كلامي و توحيدي روي آورده است و چون و چرايي هاي كلامي در نسل جوان بيشتر از پرسش هاي فقهي است و بعلاوه دستيابي مردم و نسل جوان به پاسخ هاي فقهي آسانتر است تا پاسخ ها ي كلامي .


 از اين رو توجه به مساله علم كلام آنهم بر محور احاديث و قرآن كريم و پرداختن به آموزش علم كلام به صورت يك درس اصلي امري ضروري مي باشد.


ج) روي آوردن به تدريس متون حديثي و ترويج فقه الحديث در حوزه ها ي علميه.


د) ايجاد رشته هاي تخصصي با محوريت نياز سنجي عمومي جهت اغناي مخاطبان و پاسخگويي به مطالبه عمومي در بخش هاي مختلف.


ه) توجه به آموزش غير حضوري و آموزش از راه دور براي ايجار توسعه در بهره گيري بيشتر علاقه مندان به علوم حوزوي.


و) توجه به فقه حکومتي و تدريس درس نامه ولايت فقيه در حوزه هاي عليمه به صورت توانمند سازي طلاب در عرصه پاسخگويي به شبهات مطروحه در باره آن.


ز) توجه به آموزش علم و فن مناظره بويژه در مباحث اعتقادي جهت ايجاد جبهه ي توانمند و قوي در دفاع از مکتب تشيع.


2 تحول در امر تبليغ:


يکي ديگر از بخشهايي که ضرورت تحول در آن احساس مي شود بخش تبيلغ است چرا که تبليغ رسالت عمده طلاب و دانش آموخته هاي حوزه ها ي علميه به شمار مي آيد که در صورت غفلت از آن ، مي توان گفت حوزه از يکي از رسالت هاي مهم خود غافل شده است.


اما روند تبليغ در حوزه هاي علميه تا به امروز بگونه تاسيس شده که از دو جهت دچار آسيب زدگي است:


الف) از جهت اينکه از همه ظرفيت تبليغي حوزه علميه استفاده نشده و تنها  بخشي از آن مورد استفاده است و تاثير گذاري فراواني که در جهان اسلام از اين روند قابل مشاهده است حکايت مي کند که توانمندي حوزه علميه در عرصه تبليغ بسيار فراوان است ولي مورد بهره برداري کامل قرار نگرفته است.


و جالب توجه است که آنچه تا به امروز در حوزه هاي علميه انجام شده ،  تبليغ خود جوش بوده نه از يک مسير نظام مند کارشناسي شده ، اگر چه در ساليان اخير تلاش هاي فراواني در ساماندهي مساله تبليغ صورت گرفته اما هنوز در ابتداي راه و مسير قرار داريم و در پيش رو نيز مسير بسيار طولاني را مشاهده مي کنيم.


ب) آسيب زدگي تبليغ از جهت نابساماني تربيت مبلغ و توزيع مبلغان در عرصه کشور و حهان اسلام است.


البته نابساماني تبليغ به خاطر اين نيست که تبليغ متولي ندارد بلکه از کثرت توليت آن است که همه خود را متولي آن مي دانند ولي کمتر کسي زير بار مسئوليت آن مي رود.


از اين رو به نظر مي رسد متولي تبليغ در جهان اسلام نيز بايستي حوزه علميه باشد چرا که هماهنگي توليد و توزيع مي تواند تاثير گذاري بيشتري را ايجاد نمايد.


حوزه علميه که منبع اصلي توليد و تربيت مبلغ است از همگان بهتر مي داند و مي تواند در توزيع مبلغ نيز موثر باشد زيرا در اين صورت توزيع مبلغ نيز به صورت تخصصي و کارشناسي شده انجام خواهد گرفت نه به صورت فله اي و به محاسبه کارشناسي .


البته پرواضح است که مقصود از حوزه علميه و ورود در عرصه توزيع مبلغ ، بخش هاي تابعه و مرتبط با حوزه هاي عليمه است نه مديريت مستقيم آن.


آنچه به طور خلاصه مي توان گفت اين که انتظار و توقع مقام معظم رهبري از تحول د رحوزه ها در حقيقت تحول در بخش هاي عقب مانده و يا به پويايي نگراييده حوزه ها است که حوزه خراسان نيز يکي از همين مجموعه است.


2 ) حوزه علميه خراسان چه نقش آفريني و سرآمدي در عرصه فقه پويا مي تواند داشته باشد؟


حوزه علميه خراسان با توجه به سابقه کهن و ديرينه اي که در تاريخ حوزه هاي علميه برخوردار است و برخورداري از توفيق ميزباني وجود مقدس حضرت امام رضا(ع) و استان قدس رضوي ، جايگاه وي را به طور ويژه در جهان تشيع نمايه ساخته است و به کانوني مهم و مورد توجه د ر جهان اسلام تبديل شده است .


از اين رو و با وجود اين قابليت بالا مي تواند نقش آفريني بسياري را از خود نشان دهد هم در عرصه هاي آموزش و پرورش طلاب علوم ديني و هم در عرصه تاثير گذاري فرهنگي و اصلاح و رشد فرهنگ ديني متداول د رجامعه مي تواند به طور جدي موثر واقع شود.


اما هنوز از ظرفيت کامل آن استفاده نشده است اگر چه توانمندي هاي فراواني را از خود نشان داده و به منصه ظهور رسانده است .


وجود عالمان بزرگ و فقيهان و متکلمان بسياري که در تاريخ زندگي شان از حوزه علميه خراسان بره منمد شده اند و در ادامه براي جهان اسلام مفيد واقع گشته اند شاهدي بس با کفايت بر اين امر است.


آنچه که امروزه مي تواند به عنوان دغدغه  مهم  مقام معظم رهبري از حوزه علميه خراسان مطرح نمود تلاش براي پر کردن جاي خالي عالمان گذشته اين حوزه علميه است.


س) حضور مقام معظم رهبر ي در استان خراسان شمالي چه دستاوردهايي را مي تواتند براي اين استان و حوزه علميه آن به ارمغان بياورد؟


اولا صرف حضور يک مرجه تقليد جهان تشيع و رهبر بي نظير جهان اسلام در يک منطقه و استان به خودي خود بالاترين دستاور براي آن منطقه به شمار مي آيد چرا که حضور اين چنين انسانهايي مايه نزول برکات معنوي بر آن منطقه مي باشد.


هر کجا که عالمان با معنويت به آن جا پاي گذارند ، خداوند به آن جا و اهل آن جا توجه خاص و ويژه اي خواهد نمود چرا که عالمان و مراجع تقليد و رهبران الهي امينان خداوند بر خلق او هستند.


اما در مرحله دوم از آن جهت که عالمان بزرگي همانند مقام معظم رهبري که صاحب انديشه و فکر بلند و مفيد و به روزي هستند چنانچه در ميان مردم و ساير عالمان منطقه و مراکز علمي و فرهنگي آن بلاد حضور يابند همگي از افکار و انديشه هاي آنان بيشتر بهره مند خواهند شد و در حقيقت با حضور چنين شخصيتي در يک استان ، براي اهل فکر و انديشه آن استان فرصتي مناسب بوجو.د خواهد آمد تا مسير رشد و ارتقا و تعالي مردم و حوزه هاي علميه و دانشگاه ها را با راهنمايي معظم له به دست آورند و تعيين نمايند.


و در مرحله سوم اينکه زمينه اظهار ارادت مردم به نظام و ارزشهاي نظام در حضور رهبر عزيزشان بهتر فراهم خواهد شد و مردم مي توانند شور و اشتياق و علاقه خود را به معظم له به صورت علني و اشکارا نشان دهند که اين نمايشگاه محبت و عرض ارادت به روحانيت و رهبري نظام تنها با حضور مقام معظم رهبري قابل برگزراي است چرا که با حضور ساير انسانها عده اي به خاطر سلايق گوناگون از حضو ر خودداري مي نمايند ولي تنها جايي همه انسانها علاقه مند به نظام و آزادگان آن منطقه با هر گرايش سياسي که باشند حضور پيدا مي کنند در سفر هاي استاني مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) است.


از اين رو در اين سفر همه فرصت هاي گوناگون براي مردم و عالمام ديني و متخصصان دانشگاهي و جواناتن عزيز فراهم مي شود که اميدوارم همه بتوانيم از اين فرصت بي نظير استفاده کنيم.


 سيد ابوالفضل طباطبايي اشکذري

امام جمعه فريمان

و عضو اتاق فکر تبليغ خراسان رضوي

 Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه