2018 June 25 - دوشنبه 04 تير 1397
نقد و بررسي نرم افزارهاي امام حسين و عاشورا
کد خبر: ٣٠ تاریخ انتشار: ١٦ دي ١٣٩٣ - ٢٣:٥٠ تعداد بازدید: 699
صفحه نخست » عمومی » مقالات
مجله تخصصي كامپيوتري ره آورد نور
نقد و بررسي نرم افزارهاي امام حسين و عاشورا

چكيده مقاله


 امام حسين (ع) در ميان فرقه هاى اسلامى و غير اسلامى جايگاهى ويژه و مقامى بس بلند دارد، و همگى او را به اوصاف پسنديده ستوده اند و او را الگويى مناسب و نمادى بسيار روشن براى پيروى و درس آموزى نسل هاى پس از وى به شمار آورده اند، و بسيار روشن به نظر مى رسد كه توليد و عرضه نرم افزارها مى تواند در ايجاد مناسبات نسلى و انتقال فرهنگ و اعتقادات نسل گذشته به آينده، نقش به سزايى را عهده دار شود، و امام حسين(ع) را به تشنگان كويش معرّفى نمايد.

 امّا آنچه تا بحال توليد شده بيشتر در راستاى احياى فرهنگ عمومى حسينى بوده است، و حضورى از بخش هاى علمى آن حضرت، در نرم افزارهاى اسلامى مشاهده نمى شود.

 از اين رو شايسته است كه نرم افزارهاى اين بخش با توجّه به امورى همچون توجّه به بخش هاى علمى از تاريخ آن حضرت، جمع آورى مجموعه منابع در آن موضوع، تهيّه نرم افزارى با عنوان موسوعة الوقايع الدخيلة در زمينه معرّفى حوادث ساختگى داستان كربلا، جمع آورى نظرات بيگانگان در باره آن حضرت و...توليد شود.

 نگارنده در مقاله مزبور براى نمايش وضعيّت موجود، به معرّفى مجموعه اى از نرم افزارها مانند نرم افزار ولاء امام حسين(ع)، جامع المقاتل، فرهنگ عاشوراء، انديشه حسينى، نرم افزار چهارده معصوم:، عترت (امام حسين(ع))، الطف، اهل بيت:، سيّدالشهداء(ع)، سيماى امام حسين(ع)، پرداخته است.

 
نرم افزارهاى امام حسين(ع) و عاشورا


امام حسين(ع) در ميان فرقه هاى اسلامى و غير اسلامى جايگاهى ويژه و مقامى بس بلند دارد، و همگى او را به اوصاف پسنديده اى مانند شجاعت، شهامت، ظلم ستيزى، ايثار، از جان گذشتگى و...ياد مى كنند، از اين رو او را مى توان الگويى مناسب براى همه جهانيان دانست، و مراحل زندگى وى اعمّ از شخصى و اجتماعى، كودكى و بزرگسالى، رفتارى و گفتارى، همه و همه را نمادى بسيار روشن براى پيروى و درس آموزى نسل هاى پس از وى به شمار آورد، به همين جهت مسؤليّت متولّيان امور فرهنگى جامعه در انتقال فرهنگ و انديشه وى و اصحاب يارانش، به نسل حال و آينده، بسيار حائز اهمّيت خواهد بود، چرا كه ايجاد مناسبات ميان نسل هاى گذشته و آينده، موجبات ماندگارى و جاوادنه گشتن فرهنگ هاى اصيل اسلامى را فراهم مى آورد، و بسيار روشن به نظر مى رسد كه توليد و عرضه نرم افزارهاى گوناگون در مسير مزبور مى تواند نقش به سزايى را عهده دار شود، و جوانب مختلف حيات الگوى پذيرفته شده جهانيان يعنى امام حسين (ع) را به تشنگان كويش معرّفى نمايد.

 اگر چه در اين مسير، نرم افزارهاى فراوان و مفيدى توليد گشته و به بازار مصرف عرضه شده، امّا هنوز براى رسيدن به آن قلّه رفيع، راهى بس طولانى و پر زحمت را در پيش روى داريم. زيرا آنچه تا بحال توليد شده غير از موارد اندكى، همه در راستاى احياى فرهنگ عمومى حسينى بوده است، و آن مقدار اندكى كه عميق تر انديشيده اند، نيز تنها به بخش حماسى تاريخ امام حسين (ع) يعنى عاشورا و كربلا پرداخته اند، در حالى كه اگر چه نقطه عطف زندگى آن حضرت، عاشورا و كربلا است، امّا منحصر به آن نمى باشد، بلكه جوانب فراوانى از زندگى آن حضرت به غفلت سپرده شده و معرّفى نشده است، به طور مثال حضورى از بخش هاى علمى آن حضرت مانند تفسير، عرفان، احكام و غيره در نرم افزارهاى اسلامى مشاهده نمى شود، و حتّى منابع نوشتارى نيز در اين باره اندك است.

 آنچه از جمله بايسته هاى نرم افزارهاى اين بخش به شمار مى آيد، توجّه به بخش هاى علمى از تاريخ آن حضرت براى بهره مندى محقّقان و انديشمندان، در ارائه نظرات كاربردى امام حسين (ع) در رشته هاى گوناگون است، كه جاى آنها امروزه در برنامه هاى موجود خالى مى باشد. و پس از آن جمع آورى مجموعه منابع و كتاب هاى موجود و نوشته شده در آن موضوع، كه به عبارتى ديگر تهيّه نرم افزار كتابشناسى امام حسين (ع)، كه اگر اين كتابشناسى همراه با متن كتاب ها باشد، بسيار زيباتر و مفيدتر خواهد بود؛ و چنانكه در بخش احاديث نرم افزارى جامع با عنوان موسوعة الأحاديث الضعيفه و الموضوعه توليد شده است، مناسب به نظر مى رسد با همكارى گروهى از صاحب نظران در امر تاريخ عاشورا، نرم افزارى با عنوان موسوعة الوقايع الدخيلة در زمينه معرّفى حوادث ساختگى و ضعيف در داستان كربلا، توليد شود، كه بتواند بخشى از دغدغه هاى صاحب نظران دلسوز در امر تحريف واقعه عاشورا را برطرف كند؛ ونكته ديگر در بايسته ها اين است كه باتوجّه به مقبوليّت عمومى امام حسين (ع) در ميان گروه هاى مختلف اسلامى و غير اسلامى، توجّهى به جمع آورى نظرات بيگانگان در باره آن حضرت نشده است و جاى خالى آن بسيار مشاهده مى شود.

 از اين رو براى آشنايى بيشتر خوانندگان محترم با وضعيّت موجود دربخش نرم افزار با موضوع امام حسين (ع)، به معرّفى مجموعه اى از آنها مى پردازيم.

 

 1 - نرم افزار ولاء امام حسين(ع):

 نرم افزار مزبور كه محصول تلاش و زحمات بى شائبه دفتر تحقيقاتى ياسين مى باشد، با موضوع امام حسين (ع) توليد و به بازار عرضه شده است، و مجموعه بسيار خوبى از اطّلاعات مفيد را به جامعه حسينى و تشنگان كوى ولايت و امامت آن حضرت ارائه مى دهد؛ مجموعه اطلاعات در نرم افزار مزبور از طريق چند گزينه ارائه شده است:

 1 - امام حسين (ع) (موسوعه كلمات): در اين گزينه، متن كامل موسوعه كلمات امام حسين (ع) همراه با ترجمه آن، در قالب پنچ موضوع كلّى و عام، مانند: »حديث« شامل 230 موضوع خاص وريزتر به صورت الفبايى، »خطبه« شامل 34 موضوع به صورت الفبايى، »نامه« شامل 10 موضوع با تنظيم الفبايى، »حكايت« شامل 21 موضوع، و دعا شامل 26 موضوع، ارائه اطّلاعات شده است؛ بدين صورت كه صفحه نمايش به دو سوى راست و چپ تقسيم شده و در سمت راست موضوعات كلّى به نمايش در مى آيد، و در سمت چپ عناوين و زير نمايه هاى احاديث به نمايش گذارده مى شود كه با كليك كردن روى آنها متن مورد استدلال موضوع به صورت عربى به همراه ترجمه فارسى در مقابل چشمان كاربران قرار خواهد گرفت.

 2 - فرهنگ عاشوراء: گزينه دوّم در نرم افزار مزبور براى ارائه اطّلاعات، با نام فرهنگ عاشوراء عرضه شده، در اين گزينه نيز چندين نمايه و زير نمايه با چينش درختى قرار دارند كه عبارت هستند از: الف) مدخلها: در ذيل اين نمايه، تعدادى از زير نمايه ها باترتيب الفبايى پيرامون فرهنگ عاشوراء وجود دارد كه با استفاده منابع و صدا گزارى كردن روى نمايش متن، زيبايى ويژه اى رابه خود گرفته است، و باكليك كردن روى هر كدام، متن آن به نمايش در مى آيد و صوت مناسب آن موضوع نيز شنده مى شود، زير نمايه هاى اين بخش اعم از اشخاص و مفهوم مى باشند، مانند: آب، آتش زدن خيمه ها، آخرين وداع، آداب زيارت، اسارت، اسراى اهل بيت، و.... ب) مفاهيم: شامل تعدادى از مفهوم هاى مربوط به عاشوراء با ترتيب الفبايى ليست شده كه پيرامون هركدام از آنها يك صفحه و يا چند صفحه به تناسب آن، مطلب استفاده شده از منابع، ارائه مى شود، مانند: آيه كهف، اوصاف الشهداء، بلا وكربلا، بى وفايى، تاسوعا، حج ناتمام، تربت، تباكى، زيارت پياده و.... ج) اشخاص: در اين نمايه به معرّفى اشخاص مؤثر و صاحب نقش در كربلا و عاشورا پرداخته، و در ارائه مطالب از طريق نمايش، صداگزارى مناسب نيز انجام شده است. د) مكانها: در اين بخش نيز اماكن مربوط به عاشوراء و كربلا، و همچنان منازل بين راه كه امام حسين (ع) در مسير حركت خود از مدينه تا كربلا از آن مكانها گذشته، و يا اسيران اهل بيت در مسير اسارت از آن جا گذشته اند را معرّفى نموده است. ه&rsquo) اشياء: اين بخش  به معرّفى اشيايى كه در كربلا و حادثه عاشورا حضور داشته و يا از آنها استفاده اى شده، پرداخته است، مانند: آب، اشك، انگشت، انگشتر، بيرق، پيراهن كهنه، تربت، تسيبح تربت، چوبه محمل، خارمغيلان، خون، خلخال، حصير، خيزران، غل و زنجير، طشت طلا، گندم عراق، نى و نيزه، منبر، هودج، مشك و.... و) حاثه ها: حوادث و رخدادهاى واقعه كربلا مانند آتش زدن خيمه ها، اسب تاختن بر بدن امام حسين، انقلاب مدينه، برداشتن بيعت، بستن آب، عروسى قاسم، قيام مختار، واقعه حرّه، نهضت هاى پس از عاشوراء و... در اين بخش مورد بررسى و معرّفى قرار گرفته است. ز) اصطلاحات: در اين نمايه از نرم افزار به معرّفى و ترجمه و توضيح برخى از اصطلاحات مربوط به عاشورا، كربلا و حتّى اصطلاحات مربوط به روضه خوانى هاى دوران گذشته تا به امروز در باره امام حسين (ع)، مانند اذن ميدان، بالاسر، على الاسلام السلام، يا لثارات الحسين، حسين منّى و انا من حسين، شعار الظليمه الظليمه، پامنبرى، تركيب بند محتشم و...پرداخته شده است. ح) گروه ها: گروه هاى موجود و يا مؤثّر در حادثه عاشوراء اعمّ از گروه هاى اصلى و يا حاشيه اى، مانند آل ابى سفيان، آل زياد، آلف عقيل، امويان، بنى جعده، بنى اسد، بنى هاشم، توّابين، هفتاد و دو تن، و... در اين بخش از نرم افزار مورد معرّفى قرار گرفته اند.

 3 - نواى حسينى: گزينه مزبور شامل چند بخش ادعيه (دعاى عرفه، دعاى عثرات)، زيارت (زيارت هاى وارث، عاشورا، اربعين) مدايح و مراثى (شش موضوع مديحه و 15 موضوع مرثيه و...)، فيلم »چند فيلم از بارگاه امام حسين و اصحاب، و مراسم سوگوارى) مى باشد.

 4 - زندگى نامه: در اين بخش زندگى امام حسين (ع) در قالب بيست فصل و هر فصل شامل چندين گفتار، معرّفى شده است. فصل هاى بيست گانه عبارت است از: ولادت، دوران كودكى، حسين (ع) و پيامبر6، حسين و على8، حسين و فاطمه8، حسين در عصر امام حسن8، ازدواج امام حسين (ع)، خصوصيات اخلاقى امام حسين (ع)، آغاز امامت، انگيزه هاى نهضت امام حسين (ع)، امام حسين (ع) در مكّه، مسلم بن عقيل، امام حسين (ع) از مكّه تا كربلا، امام حسين (ع) و حرّ بن يزيد رياحى، ورود به كربلا، شب عاشورا، اتمام حجّت امام7 در روز عاشورا، آغاز نبرد، امام حسين (ع) و بنى هاشم در كربلا، شهادت امام حسين (ع).

 همه فصول مزبور با استفاده از امكانات صوتى و تصويرى قابل اجرا مى باشد.

 5 - قرآن و عترت: اين گزينه مشتمل بر سه عنوان ريزتر مى باشد كه عبارت است از: الف) احاديث امام حسين (ع)، شامل چهل حديث از امام7 با چهل موضوع و ترتيب الفبايى همراه با ترجمه.

 ب) قرآن، شامل چهل آيه در باره امام حسين (ع)، بدين صورت كه هر آيه با روايتى از معصومان: كه به امام حسين تفسير شده و يا در باره او نازل گشته است، همراه با متن آيه، ترجمه آيه، حديث تفسير كننده، و ترجمه حديث به نمايش گزارده مى شود.

 ج) احاديث امام حسين (ع): شامل چهل حديث از معصومان: پيرامون امام حسين (ع) با موضوعات ريز و خاص، مانند ارزش گريه بر امام حسين (ع)، انتقام گيرنده از قاتل امام حسين (ع)، استغفار حضرت زهرا3 براى زائران امام حسين (ع)، و...مى باشد.

 6 - مجلّه: بخش ششم از اطلاعات نرم افزار مزبور، كه به نام مجلّه نام گذارى شده است، شامل چند زيرنمايه براى اطلاع رسانى مى باشد.

 الف: كتابشناسى، شامل معرّفى 3025 عنوان كتاب پيرامون امام حسين (ع) و عاشوراء و كربلا، به زبان هاى گوناگون مى باشد، كه به ترتيب نام كتاب، نام مؤلّف و موضوع آن مرتّب شده است، و روى هر كدام از آنها كه كليك شود، شناسنامه كتاب به نمايش در مى آيد و اطّلاعات شناسنامه اى آن عرضه مى شود.

 ب) داستان: شامل 72 داستان پيرامون امام حسين (ع) به همراه صوت و تصوير به نمايش گزارده مى شود.

 ج) شعر: در اين بخش 137 عنوان و مجموعه سروده شده پيرامون امام حسين (ع) و اهل بيت او با صوت و تصوير به اجرا در مى آيد.

 7 - آزمون و سرگرمى: شامل چندين گزينه براى بازى و سرگرمى و آموزش هاى گوناگون هنرى، پيرامون امام حسين (ع)، مى باشد، مانند: مشتركات، پرسش و پاسخ، آزمون، شكار پاسخ، جورچين، جدول كلمات متقاطع، جدول كلمات بهم ريخته، كلمات مزدوج، بشنو و بگو، و گروه ها.

 8 - يادداشت: اين امكان فراهم شده كه هرگونه اطلاعات نرم افزار قابل انتقال به يادداشت باشد.

 نرم افزار مزبور را مى توان يكى از بهترين نرم افزارهاى موجود در اين بخش به شمار آورد، زيرا علاوه بر حجم كافى از اطّلاعات، امكانات فراوان و به روزى را نيز فراهم آورده، امّا متاسّفانه امكان انتقال مطالب به برنامه هاى ديگر در آن تعبيه نشده است.

 

 2 - نرم افزار جامع المقاتل:

 نرم افزار مزبور محصول تلاش فراوان و شايسته شركت حديثنما است و از مجموعه گنجينه معرفت به شمار مى آيد، و شامل گزينه هاى چندگانه مى باشد كه عبارت است از:

 1 - صوت و تصوير: شامل چندين برنامه عزادارى وسگوارى از مداحان معروف با سبك هاى متنوع، زيبا و جذّاب.

 2 - دامنه: كه در اين گزينه مى توان محدوده فعّاليّت برنامه را مشخّص نمود.

 3 - جستجو: در اين گزينه امكان جستجو در متن منابع، اعمّ از فارسى و عربى را ارائه مى دهد.

 4 - متن: اين گزينه مشتمل بر متن 14 عنوان از مقاتل است كه مشتمل بر 20 جلد مى شود، كه اسامى آنها را ذكر مى نماييم: لهوف سيد ابن طاووس، فرسان الهيجاء ج 1 و 2، فرهنگ عاشورا، زندگانى امام حسين (ع)، روضة الشهدا، نفس المهموم، مقتل مقرّم، شهيدان كربلا، العبّاس مقّرم، ناسخ التواريخ، ج 1 و 2 و 3 و 4، مقتل بحار ج 1 و2، ارشاد مفيد، وقعة الطف، بحارالانوار ج 44 و 45، فارسى و عربى.

 در گزينه مزبور فهرست كامل كتاب ها نيز موجود است، كه به نمايش درمى آيد، و با كليك كردن روى هر كدام از اسامى كتابها، فهرست آن گشوده مى شود، و با كليك كردن روى هر بخش از فهرست كتاب، متن همان بخش از كتاب به نمايش در مى آيد، و كتاب هايى كه متن معادل داشته باشند، متن معادل آن نيز قابل مشاهده مى باشد.

 5 - معرّفى، مشتمل بر معرّفى شركت توليد كننده و آثار آن.

 نرم افزار جامع المقاتل همانطورى كه ملاحظه مى شود و از نام آن نيز پيدا است، تنها به بخش مقتل در زندگى امام حسين (ع) پرداخته كه در اين بخش به طور تقريبى خوب به نظر مى رسد، اگر چه مقاتل ديگرى نيز وجود دارد كه نرم افزار مزبور به آن نپرداخته است.

 

 3 - نرم افزار فرهنگ عاشوراء:

 نرم افزار مزبور محصول سازمان كامپيوتر نور، وابسته به مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى، در شهر مقدّس قمّ مى باشد، و شامل چند گزينه است:

 1 - تابلوى عاشورا: با كليك كردن روى اين گزينه، صفحه اى گشوده مى شود كه نمايانگر سه تابلو مى باشد، با نام هاى تاسوعا، صبح عاشورا و عصر عاشورا.و باكليك كردن روى هركدام تابلوى بزرگى از صحنه كربلا و آمادگى سپاه براى جنگ در كنار فرات، با نشلن دادن سپاه دشمن و سپاه امام حسين (ع)، وضعيّت عصر تاسوعا و صبح عاشورا و عصر عاشورا را با حوادث مناسب آن به نمايش مى گزارد.

 پيش از ورود به تابلوها، نقشه اى گشوده مى شود كه مسير حركت امام حسين را از حجاز به عراق و همه منازل ميان راه را نشان مى دهد، و چنانچه روى هر كدام از اسامى منازل ميان راه كليك كنيد، صفحه اطّلاعات گشوده مى شود فهرست موضوعى از همه مسايل مربوط مانند جادّه ها و شهرها، ابزار و سايل، اشيا و پديده ها، موضوعات و مفاهيم، اشخاص، گروه ها، حادثه ها، اصطلاحات، و كتابها براى به نمايش در آمدن آماده مى شود. و در هر كدام اطلاعات مفيدى پيرامون آن فهرست موضوعات، ارائه مى شود.

 لازم به ذكر است كه نقشه مزبور داراى چند جهت است، از مدينه تا مكّه، مكّه تا كربلا، كربلا تا شام (مسير حركت اسيران).

 2 - فرهنگ عاشورا: در صورت كليك كردن روى كلمات و واژه هاى كاربرده شده در نقشه، گزينه دوّمى باز مى شود، كه عبارت از فرهنگ عاشورا باشد، و توضيح آن را نمايش مى دهد.

 3 - زيارت: مشتمل بر چند زيارتنامه و دعا بانمايش تصوير و ارائه صوت مى باشد.

 4 - آداب و سنن عزادارى: در اين بخش به معرّفى آداب و رسوم عزادارى در اقوام مختلف و مناطق گوناگون، دنيا با توضيح نوشتارى مى پردازد.

 5 - اشعار و روايات: تعدادى از اشعار با تنظيم بر حسب موضوع شعر، و بر حسب ترتيب شاعر، و روايات در موضوع امام حسين (ع)، با فهرست موضوعى به نمايش گزارده مى شود.

 6 - آثار و ابنيه: در دو بخش اماكن، و آثار هنرى، ارائه اطّلاعات شده است.

 اماكن در سه بخش اماكن متبركه، شهداى كربلا، عزاخانه، كه هركدام شامل چندين زير مجموعه مى باشد. و آثار هنرى درچند موضوع آواز نغمه ها، تصنيف، سخنورى، شعر، طرح ها و نقشه ها، فيلم و كتاب، موسيقى به نمايش در آمده است.

 

 4 - نرم افزار انديشه حسينى:

 نرم افزار مزبور محصول تلاش فراوان شركت مبلغ رايانه آسيا، وابسته به كانون نشر فرهنگ و معارف اسلامى مبلغ، مى باشد، كه اطّلاعات خود را در چند گزينه ارائه نموده است: الف) سخن حسينى، شامل چند سخنرانى از سخنرانان معروف، پيرامون امام حسين (ع). ب) حرم حسينى، شامل معرّفى حرم هاى اما حسين، حضرت ابوالفضل العبّاس، و برخى از اصحاب امما حسين، با استفاده از صوت و تصوير، ج) تاريخ حسينى، شامل چند موضوع تاريخى در رابطه با امام حسين (ع) و عاشورا از سوى سخنرانان، مانند ورود به كربلا، شهادت حضرت قاسم، شهادت وهب و مادر بزرگوارش، و.... د) زمزمه حسينى، شامل برخى از مدايح و مراثى، ه&rsquo) داستان هاى حسينى، شامل چند داستان پيرامون امام حسين (ع) و فرزندان و شهداى كربلا، با گويندگى چند كودك دختر و پسر. و) روضه حسينى، شامل چند مجلس روضه خوانى. ز) زيارت عاشورا، شامل متن كامل زيارت عاشورا با صداى دو تن ا زمدّاحان معروف.

 
 

 5 - نرم افزار چهارده معصوم::

 در نرم افزار مزبور كه به سفارش دار القرآن الكريم، نيروى زمينى سپاه توليد و تهيّه شده است، اطّلاعات فراوانى با قابليّهاى مناسب، از قبيل 1400 حديث و سخن گهربار از 14 معصوم:، با استفاده و بهره گيرى از منابع معتبر شيعى و سنّى، امكان دسترسى به متن كامل زندگى چهارده معصوم: بهتفكيك ميلاد، صورتو سيرت، دوران كودكى و نوجوانى، زندگانى، شهادت، جنگ ها، خلافت و...، بهره گيرى از 30 ساعت مداحى و مولودى به همراه پخش تصاوير زيباى مذهبى، ارائه بانك اطّلاعات عمومى چهارده معصوم، همراه با صوت و متن زيارت نامه، بهره گيرى از سرگرمى هاى آموزنده براى كودكان و نوجوانان جهت آشنايى با چهارده معصوم:، پخش فيلم هاى مراسم سوگوارى و عزادارى، و...به نمايش در مى آيد.

 

 6 - نرم افزار عترت 5 (امام حسين علیه السلام )

 دوره نرم افزار »عترت« محصول تلاش موسسّه امام رضا7 كه هر شماره آن ويژه يكى ا زمعصومان: مى باشد، شماره 5 آن اختصاص به امام حسين (ع) داده شده و اطّلاعات نسبتاً جامعى را در باره آن حضرت، در چند بخش ارائه نموده كه عبارت است از: بيان زندگى نامه اما حسين (ع) به سه زبان فارسى، عربى و انگليسى. بيان متن احاديث نقل شده ازامام حسين، وامكان شنيدن ترجمه آن به فارسى و انگليسى. جستجو و دستيابى به متن احاديث از طريق موضوعى، واژه هاى كليدى، و يا واژه هاى متن فارسى، و عربى. حدود 40 داستان در باره امام حسين (ع)، با صدا و تصوير به سه ربان فارسى، عربى، و انگليسى. شنيدن زيارت عاشورا همراه با ديدن متن آن وشنيدن ترجمه آن به فارسى و انگليسى. شنيدن دعاى عرفه همراه با ديدن متن آن، و شنيدن ترجمه آن به زبان فارسى و انگليسى. بيان تحريف هاى وارده به مساله عاشورا و نقد7 آنها بر اساس آثار شهيد مطهّرى، به فارسى و عربى. متن كتاب فرهنگ عاشورا، و امكان جستجو در همه ليست هاى انتخابى و فرمان چاپ و ده ها فيلم و تصوير در رابطه با عزادارى براى واقعه كربلا.

 

 7 - نرم افزار الطف:

 نرم افزار مزبور كه نسخه سوّم آن در اختيار ما قرار گرفته است، واحدى از مجموعه الموسوعة الاسلاميّة الكومبيوترية، مى باشد، كه در كشور لبنان توليد شده و مسؤليّت معرّفى سيره امام حسين (ع) و واقعه كربلا، به همراه مقاتل و تعدادى از مراثى و زيارات را به عهده دارد، و اطّلاعات خود را در چند گزينه عرضه مى كند.

 1 - سيرة الامام الحسين (ع): دراين گزينه موضوعات مختلفى از زندگى امام حسين عرضه شده كه با كليك كردن روى هر كدام مى توان متن آن را نيز مشاهده كرد.

 2 - مقتل الامام الحسين (ع): با گشودن اين گزينه، دو نمايه در مقابل آدمى قرار مى گيرد، الف) احداث يوم عاشورا، در اين نمايه موضوعات و حادثه هاى روز عاشورا به صورت مقتل و روضه خوانده مى شود، وعلاوه بر شنيدن، متن آن نيز قابل مشاهده مى باشد. ب) مسير السبايا، در اين نمايه مقتل اسارت و حركت اسيران به صورت روضه خوانده مى شود كه متن آن نيز قابل مشاهده مى شود.

 3 - اعلام: در اين گزينه به معرّفى سه گروه از اعلام با نام هاى اعلام الطف، كه شامل اهل البيت، انصار الحسين و الخصوم مى شود، و اعلام المنبر كه شامل برخى از بزرگان اهل منبر مى شود و شعرا الطف، مى پردازد.

 4 - اماكن و معالم: اين گزينه مشتمل بر معرّفى اماكن مقدّسه، مسير قافله امام حسين از مدينه تا كربلا، و حرم هاى امام و اصحاب وى، به صورت فيلم و تصوير، مى شود.

 5 - ادعيه و زيارات: شامل چندين زيارت و دعا همراه با صوت و تصوير.

 6 - رثاء: مشتمل بر چندين مجلس مرثيه و مصيبت مى باشد.

 8 - نرم افزار اهل بيت:

 نرم افزار مزبور محصول تلاش مركز مطالعات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم مى باشد، و در موضوع تاريخ و سيره اهل بيت: اطّلاعاتى را به نمايش گزارده است.

 9 - نرم افزار سيّد الشهداء (ع):

 نرم افزار مزبور محصول شركت طاووس رايانه مى باشد، و يكى از نرم افزارهاى عمومى در باره امام حسين به شمار مى آيد، و اطّلاعات خود را درچند گزينه از قيبل مرثيه، سخنرانى هاى شبل هاى محرّم، زيارت، مولودى، فيلم، عرضه مى كند.

 10 - سيماى امام حسين: 
نرم افزار مزبور نيز به نوبه خود تلاش كرده تا بخشى از سيما و چهره امام حسين (ع) را به نسل امروز معرّفى كند.
 
 
به کوشش سيد ابوالفضل طباطبايى اشكذرى


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه